DIRETORIA BIÊNIO 2014 - 2015

 
ASSOCIAÇÃO CULTURAL E ESPORTIVA NIKKEY DE MARÍLIA

DIRETORIA BIÊNIO 2014 - 2015

 
 

Presidente Honorário                                Yoshimi Shintaku
Presidente                                                 Leonardo Kozo Sasazaki
Vice–Presidente Administrativo                 Carlos Mitio Nakamura
Vice–Presidente Social                              Keniti Mizuno
Vice–Presidente Educacional/Cultural        Flávia Helena R. Vieira
Vice – Presidente de Esportes                   Luiz Massami Higawa
1º Tesoureiro                                            João Yoshio Gohara
2º Tesoureiro                                            Sérgio Satoshi Kumagai
1º Secretário                                             Takao Shintaku
2º Secretário                                             Emerson Yukio Ide
Obras e Patrimônio                                   Hélio Kaminaga
Esportes e Recreação                               Luiz Toshikazu Kakuda
Cultural                                                    Carlos Shiniti Saito
Social                                                       Sérgio Yoshiharu Narazaki
Relações Internacionais                             Rubens Okoti
Depto. Educacional                                   Akio Hidaka
Depto. Karaokê                                       Antônio Katsunobu Ozawa
Depto Beisebol e Softbol                         Shindi Shintaku
Depto. Judô                                             Goro Kosaihira
Depto. Tênis de Campo                           Oswaldo T. Matsura
Depto. Futebol                                         Roberto Kogawa
Depto. Ikebana                                        Maíza Ayako Komatsu
Depto. Minyoo                                         Tieko Hayashi
Depto. Shako Dance                                Tieko Hayashi
Depto. Taikô                                            Murilo Garcia Scaramuci
Depto. Jovens                                          Marcelo Tavares Yamaguchi
Depto. Turismo                                        Harutika Matsumoto
Depto. Feminino                                      Hiroko Kinoshita
Depto. Dantai Odori                                Hiroe Mito
Depto. Gateball                                       Tadao Hatori
Depto. Assistência Social                         Emico Yassuda
Depto. Golf                                             Abílio Massakatsu Ota
Depto. Mallet Golf                                  Newton Jicei Oishi

 

3/1/2014
[Verso para impresso]
  BY COMBR