DIRETORIA DO NIKKEY CLUBE MARILIA - BIÊNIO 2008 - 2010

    
BINIO 2008/2010 - NIKKEY CLUBE DE MARLIA

PRESIDENTE 
Leonardo Kozo Sasazaki
VICE-PRESIDENTE     
Carlos Mitio Nakamura
VICE-PRES.SCIO-CULTURAL
Keniti Mizuno
VICE-PRES.EDUCACIONAL
Yoshimi Shintaku
ViCE-PRES.ESPORTES
Jlio Kudo
1TESOUREIRO
Srgio Satoshi Kumagai
2TESOUREIRO
Abilio Massakatsu Ota
1SECRETRIO    
Rosa Mitsue Okuda
2SECRETARIO    
Naomi Ichikawa Maekawa
OBRAS E PATRIMONIO    
Hlio Kaminaga
ESPORTES E RECREAO
Luiz Massami Higawa
CULTURAL    
Harutika Matsumoto
SOCIAL
Silvio Sadao Harada
REL.INTERNACIONAIS
Rubens Okoti
EDUCACIONAL
Yasunari Motegi
KARAOKE
Carlos Shiniti Saito
BEISEBOL / SOFTBOL
Shindi Shintaku
TENIS DE MESA
Nelson Machado
KEND
Miriam Miyuki Ogasawara
JUD
Goro Kosaihira
TENIS DE CAMPO
Luiz Toshikazu Kakuda
FUTEBOL
Alberto Kian
IKEBANA
Maisa Ayako Komatsu
 
 
        
18/2/2008
[Verso para impresso]
  BY COMBR