DIRETORIA DO NIKKEY CLUBE MARILIA - BIÊNIO 2010 - 2012

    
BIÊNIO 2010/2012 - NIKKEY CLUBE DE MARÍLIA

PRESIDENTE 
Leonardo Kozo Sasazaki
VICE-PRESIDENTE     
Carlos Mitio Nakamura
VICE-PRES.SOCIAL
Silvio Sadao Harada
VICE-PRES.EDUC./ CULTURAL
Yoshimi Shintaku
ViCE-PRES.ESPORTES
Júlio Kudo
1ºTESOUREIRO
Abílio Massakatsu Ota
2ºTESOUREIRO
João Yoshio Gohara
1ºSECRETÁRIO    
Sérgio Satoshi Kumagai
2ºSECRETARIO    
Carlos Shiniti Saito
OBRAS E PATRIMONIO    
Hélio Kaminaga
ESPORTES E RECREAÇÃO
Luiz Massami Higawa
CULTURAL    
José Carlos Miazato
SOCIAL
Flavia Helena R.Vieira
REL.INTERNACIONAIS
Rubens Okoti
DEPTO.EDUCACIONAL
Takao Shintaku
DEPTO.KARAOKE
Katsunobu Ozawa
DEPTO.BEISEBOL / SOFTBOL
Shindi Shintaku
DEPTO.JUDÕ
Goro Kosaihira
DEPTO.TENIS DE CAMPO
Luiz Toshikazu Kakuda
DEPTO.FUTEBOL
Alberto Kian
DEPTO.IKEBANA
Maisa Ayako Komatsu
DEPTO.MINYOO
Tieko Hayashi
DEPTO.SHAKO DANCE
Mikio Kubo
DEPTO.TAIKO
Daniel Matilha Neto
DEPTO.JOVENS
Elghen Shimabukuro
DEPTO.FEMININO
Hiroko Kinoshita
DEPTO.DANTAI ODORI
Leda Higawa
DEPTO.GATE-BALL
Tadao Hatori
DEPTO.ASSISTENCIA SOCIAL
Emico Yassuda
 
 
        
    
29/1/2010
[Versão para impressão]
  BY COMBR